Abonelik Tabanlı İş Modeli Çözümü

Abonelik, bir müşterinin, bir ürüne veya hizmete erişmek için düzenli aralıklarla düzenli bir fiyatla paylaşması gereken bir iş modelidir. Model 17. yüzyıla öncülük etmiştir ve şimdi birçok işletme ve web sitesi tarafından kullanılmaktadır. Ürünleri tek tek satmak yerine, bir abonelik periyodik (aylık, yıllık veya mevsimlik) bir ürün veya hizmete kullanım veya erişim ya da opera şirketleri gibi performans odaklı kuruluşlar için bazı kümelerin tümünün biletlerini sunmaktadır. Bir sezon boyunca (örnek olarak, beş ila on beş) performans gösterileri. Böylece, bir defalık bir ürünün satışı tekrar eden bir satış haline gelmekte ve marka sadakati sağlanmaktadır.
Sendikalar gibi bazı kuruluşlara üyelik ücretleri de abonelik olarak bilinir. Bu modeli kullanan endüstriler, özel web posta sağlayıcıları, kablolu televizyon, telefon şirketleri, mobil ağ operatörleri, internet sağlayıcıları, yazılım yayıncıları, web siteleri, iş çözümleri sağlayıcıları, finansal hizmetler firmaları ve yanı sıra geleneksel gazeteler, dergiler ve akademik dergiler yer almaktadır. Abonelik modeli ile çalışan şirketler aşağıdaki gibi genel başlıklar altına toplanabilmektedir.
  1. SaaS (Servis olarak Yazılım) modeli ile yazılım üreten şirketler.
  2.  
  3. Hizmet sunan şirketler; teknik servis, temizlik hizmeti, danışmanlık, vb.
  4. Ürün kiralayan şirketler; araç kiralama şirketleri, bilgisayar kiralama vb.
Yeniliklerin ve teknolojinin takipçisi olarak, abonelik modeli ile çalışan şirketlerin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları problemleri gözden geçirip, bu ihtiyaçlar için özel çözümler geliştirdik. Abonelik sistemi ile çalışan şirketlerde karşılaşılan en yaygın iki problem için çözümümüz aşağıdaki gibidir:
  1. Periyodik fatura ve tahsilat gibi konuların takibi: Bu periyotlar günlük, haftalık, aylık, yıllık vb. olabilmektedir. Bu konuların takibini kolayca yapabileceğiniz ve müşterilerin ödeme tercihlerini detaylı şekilde size sunan bir sistem bu problemin üstesinden gelmekteyiz. Ek olarak, geliştirdiğimiz forecast mekanizması ile ileriki ayların hatta yılların olası gelirlerinizi de öngörebilmenizi sağlamaktayız.
  2.  
  3. Sözleşme yenileme dönemlerinin takibi: İlgili abonelik planları düşünüldüğü zaman sözleşme yenilemeleri şirketler için çok önemlidir. Yenilenme tarihinin kaçırılması, sözleşmeye yansıtılacak fiyat artışı, ekstra ürün ve hizmet önerileri ve operasyonun karlılığının sürdürülebilmesine katkıda bulunacak birçok fırsattan mahrum kalabilirsiniz. Geliştirmiş olduğumuz çözüm sayesinde, sözleşme yenileme dönemlerinin takibi kolay ve otomatikleştirilmiş uyarı sistemi ile gözünüzün önünde olacaktır. Bununla birlikte sistem churn müşterileri bildirmekte, müşterinin churn evresine geçiş yaptığı yakın zamanın teknik raporunu sunmaktadır.