İhracat Çözümü

İhracat, bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden yurtdışına satılması demektir. Ülkelere para akışını sağlayan ve dünya ekonomisine yön veren sektördür. Ülkelerin ekonomisi açısından da oldukça önemli olan bu alanda çalışmak dış pazarlara ulaşım ve karlılık açısından oldukça verimli olmaktadır. Fakat ihracat sektörü, fazlasıyla planlı olmayı ve iyi bir fizibilite çalışmasını gerektirir. İhracat sektörü; güç, zaman ve para ihtiyacını da sürekli olarak barındırmaktadır. Sektörün getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda problemler, günlük iş akışından eksik olmayacaktır. Yeniliklerin ve teknolojinin takipçisi olarak süreç akışını iyileştiren çözümlerimizi size sunmaktayız.
İlk adım olarak ihracat süreçlerini ana başlıklar altında incelemekte ve her başlık için özelleştirilmiş çözümler sunmaktayız. Yurtdışına ürün ihraç eden şirketlerin süreçleri genel olarak aşağıdaki gibidir:
 1. Müşteri Adayı Bulma
 2.  
 3. Teklif Yönetimi
 4. Sözleşme Yönetimi
 5. Ürünlerin Gönderim Sürecinin Yönetilmesi
  • 4.1. Direkt Olarak Müşteriye
  • 4.2. Partner Üzerinden Müşteriye

1) Müşteri Adayı Bulma

İhracat operasyonları, ticari girişimlerde de olduğu gibi birçok alanlardaki riskleri taşımaktadır. Ancak bütün süreçleri doğru bir planlama ile yönettiğinizde, doğabilecek riskleri önceden görebilir ve tüm bu risklerin üstesinden gelebilirsiniz. Karşılaşacağınız ilk risk doğru müşteri adayını bulmak olacaktır. Müşteri adayları değişik kaynaklardan elde edilebilmektedir.
 • Fuar
 •  
 • İnternet Semineri
 •  
 • Seminer
 •  
 • İnternet sitenizdeki formlar
 •  
 • E-Posta
 • Telefon
 •  
Farklı kanallardan elde ettiğiniz Müşteri Adaylarının belli bir yüzdesi, kısıtlı ve değerli vaktinizi ayırmanız için daha fazla potansiyele sahiptir. Bu müşteri adaylarını Nitelikli olarak belirleyerek, satış   Nitelikli Müşteri Adaylarıyla devam edersiniz. Sunmuş olduğumu ilk çözüm ile elde edilen müşteri adaylarının hangi kaynaktan geldiğini, tahmini potansiyel kazancı, ülke, şehir bilgileri vb. bilgilerin kayıpsız tutulmasını sağlamaktayız. İlerleyen süreçte, müşteri adaylarınızı otomatik ya da manuel şekilde mail vb. yöntemlerle olgunlaştırabilmektesiniz. Bunların sonucunda müşteri adaylarının yeterliliklerini ve satışa dönüşüm oranları artmaktadır.

2) Teklif Yönetimi

Teklif hazırlamak her sektörde olduğu gibi ihracat sektöründe de üst düzeyde önem arz eden ve zor bir süreçtir. Müşterilerinizle iletişim kurduktan sonraki en önemli aşama; ürün ve hizmetleriyle ilgili detayları, fiyatları paylaştığınız teklif yönetimi sürecinin hızlı ve kolay olmasıdır. Farklı ülkelerden farklı müşteri profilleri ile çalışan firmalar için teklif yönetim süreci her zaman beklenildiği gibi kusursuz işlememektedir. Şirketler kiminle çalışacaklarına karar verme noktasında, hızlı dönüş yapılmasını çok önemsemektedir. Bu yüzden müşterileriyle doğru verileri en kısa zamanda paylaşan ve bu verileri raporlayarak yol haritasını çizen firmalar, daha çok tercih edilmektedir. Sunmuş olduğumuz çözüm ile sizin belirleyeceğiniz kriterlere göre tüm bu farklılıklar için alternatif teklif şablonları hazırlamakta ve tek bir tuşla teklif verebileceğiniz bir mekanizma sunmaktayız. Müşterilerinizle ilgili bilgileri, teklifleri, dokümanları tek bir yerde toplayarak kolay bir şekilde erişmek için sunmuş olduğumuz çözümün kullanılması işinizi kolaylaştıracaktır.

3) Sözleşme Yönetimi

Sözleşme yönetiminin amacı proje süreci içinde yapılacak olan tüm ihalelerin ve sözleşmelerin önceden belirlenmiş kalıplar (format) içinde belli bir düzen ve disiplin altında gerçekleştirilmesini, yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. Sözleşme süreci de tekliflendirme ile benzerlik göstermektedir. Teklif yönetimi çözümünde olduğu gibi tek bir tuşla sözleşme hazırlayabileceğiniz bir sistem sunmaktayız. Aynı zamanda bu sistem sayesinde müşterinin bilgilerini sözleşmenin içine otomatik olarak doldurabilmektesiniz. Salesforce DocuSign entegrasyonumuz sayesinde belgeyi fiziki ortamda imzalamak, göndermek ve imzalanıp dönmesini beklemek gibi süreçleri beklemeden, dijital ortamda saniyeler içinde yasalara uygun şekilde sözleşmeyi hem siz hem de müşterinizin imzalayacağı bir ortam sunuyoruz.

4) Ürünlerin Gönderim Sürecinin Yönetilmesi

4.1) Direkt Olarak Müşteriye

Yurtdışına ürün ihraç etmek, belgeleme işlemleri ve ürünlerin sizin firmanızdan müşteriye gönderilmesi aşamalarını kapsayan süreç düşünüldüğü zaman oldukça zordur. Geliştirmiş olduğumuz çözüm ile bu süreci kolayca takip edebileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir ortam sunmaktayız.

4.2) Partner Üzerinden Müşteriye

İş ortaklarının ihracat sürecine dahil olması ile birlikte karşılaşılan “yönetilemez süreç” algısı iş akışını aksatma riskine sahip bir olasılıktır. Genelde bu durum şirketlerin içinde yeterli organizasyonel yapılanmanın oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır. Sunmuş olduğumuz çözüm ile bu yapısal karışıklığında üstesinden gelmekte size çözümler sunmaktayız. İş ortaklarınızı minimum düzeyde sürece dahil edip, ortaklarınız ile olan ilişkilerin kontrolünü kolaylaştıran, yürüttükleri operasyonel süreçlerin her adımını gözlemleyebileceğiniz bir ortam oluşturmaktayız. Aynı zamanda iş ortaklarınızdaki ürünlerin de durumlarını kolayca takip edebileceğiniz bir ortamı sizlere gururla sunuyoruz.