Potansiyel Müşteri Nedir?

16 Aralık 2022 · 3 dakika

Genellikle, bir işletmenin potansiyel müşterisine "prospect" denir.

Şirketin hizmet ve ürünleriyle ilgilenme potansiyeline sahip ancak henüz bunları satın almamış kişidir. Bu nedenle müşteri değildir.

Potansiyel müşteri kelimesi son derece belirsizdir; firmayı tanıyan ve ürünlerinden birini satın almak isteyen bir kişinin yanı sıra, aynı meslek gibi şirketin müşterilerinin büyük bir kısmı ile aynı özelliği paylaşıyorsa ilgilenebilecek bir kişiyi ifade etmek için kullanılabilir.

Kişinin müşteri olma eğilimi hakkında çok daha fazla bilgi sağlayan kurşun, şüpheli ve potansiyel ifadeleri tercih ediyoruz. Potansiyel müşterinin şirketi tanımasının her aşamasında, şirket nezdinde gelişerek en uygun zamanda yaklaşabilecektir.

Potansiyel bir tüketici bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra kendisine müşteri adı verilir.

İki ana müşteri tipi belirleyeceğiz. İlk olarak, şirketle ilgilendiğini belirten " the hot prospect", ardından henüz ilgi beyan etmeyen " the cold prospect".

Potansiyel müşterileriniz kimler?

Kuruluşunuz veya hizmetiniz için herkes potansiyel bir müşteri değildir. Potansiyel müşteri, kuruluşla bağlantı kurma olasılığı en yüksek olan kişi olacaktır. Örneğin, bir çatı kaplama şirketinin potansiyel müşterileri, yeni bir çatıya ihtiyaç duyan ev sahipleri olacaktır.

Potansiyel müşterileri belirlemek, işletmenin onlarla daha etkili bir şekilde ilişki kurmasına ve müşteri olma olasılıklarını artırmasına yardımcı olacağından hayati önem taşır.

Yeni müşteriler bulmak için şirketin mevcut tüketicilerini kullanmak çekici bir strateji olabilir. Müşteriler, ürün veya hizmetin kendilerine nasıl fayda sağladığını ve neden satın aldıklarını açıklayacaktır. Bu bilgiler, kuruluşun sorunlarının farkında olduğu için potansiyel müşterilerle daha etkin ve kolay bir şekilde ilişki kurmasını sağlar.

Identify the Potential Customers

Potansiyel müşterileri hedef müşterilerden ayıran nedir?

"Potansiyel müşteriler" ve "hedef müşteriler" pazarlama ifadelerinin her ikisi de temeldir. Ancak, potansiyel ve hedef müşteriler arasında nasıl ayrım yapabiliriz?

Potansiyel Müşteriler
Hedef Müşteriler

- Kurumsal ürün/hizmetlerle karşılanabilecek talepleri var, ancak çeşitli nedenlerle bu ürün/hizmetleri satın almıyorlar.

- Pazarlama araştırması bu kişileri tanımlar.


- Bir işletmenin pazarlama kampanyasının odak noktası olan müşteriler.

- Pazar bölümleme ve pazar hedefleme yoluyla tanımlanır.

- Hedef müşteriler, olası müşterileri ve mevcut müşterileri içerebilir.


Potansiyel müşteriler pazarlamada hangi rolleri oynuyor?

1. Müstakbel müşteriler, bir şirketin pazar payını genişletmenin anahtarı olarak görülebilir.

"Bir şirketin pazar payını artırmak" ifadesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Evet, daha fazla müşteriye ulaşmak için işimizin kapsamını genişletmeyi veya hali hazırda rakiplerimizin ürünlerini kullanan müşterileri çekmek için ürünlerimizin kalitesini artırmayı sık sık düşünüyoruz.

Piyasada sınırlı sayıda potansiyel müşteri bulunmaktadır. "A" işinin potansiyel bir müşterisi ve "B" işinin gerçek müşterileri. Bu nedenle, "A", potansiyel müşterileri bir ürün satın almaya veya bir hizmetten yararlanmaya etkili bir şekilde ikna ettiğinde, "B"nin pazar payı düşecektir.

2. Müşteriler, bir şirkette neyin eksik olduğunu belirtir.

Potansiyel müşterilerin bir şirketin pazarlama hizmetlerini neden satın almadıklarını belirlerken, şirket rekabet avantajları (ürün kalitesi, fiyat, tedarik zinciri, promosyonlar...) açısından nelerin eksik olduğunu belirleyebilir.

Müşteri

Bir işletme potansiyel müşterileri nasıl belirleyebilir?

1. Pazarlama araştırması yapmak

Pazarlama araştırması, potansiyel müşterilerin çoğunu belirlemek için geleneksel ve etkili bir yöntemdir. Bir işletme, internetten ve belgelerden ikincil veriler toplayarak ve gözlem, anket ve görüşme yoluyla birincil verileri elde ederek, belirli bir coğrafi bölgede ikamet eden potansiyel müşterilerin sayısını belirleyebilir.

2. Satış geçmişi kayıtlarının doğrulanması

Kesin olan bir şey var: Bir satışın belirli bir dönemdeki dönüşüm oranı her zaman yüzde 100'ün altında olacaktır. Başka bir deyişle, belirli bir günde mağazanızı (çevrimiçi ve çevrimdışı) 100 ziyaretçi ziyaret ederse, ürününüzü satın almayı seçen müşteri sayısı her zaman 100'den az olacaktır. Henüz satın alma kararı vermemiş müşteriler, potansiyel müşterilerdir. senin mağazan. Açıkçası, daha fazla potansiyel müşterinin gerçek müşteriler haline gelmesi için şirketinizin dönüşüm oranlarını artırması gerekir.

3. Rakip firmaları gözlemlemek

Aslında, rakiplerin ürünlerini kullanan gerçek müşteriler, işletme için potansiyel müşterilerdir. Bunu bilerek, bu müşterileri başka bir şirketin ürünlerine geçmeye ikna etmek zordur, ancak yine de mümkündür çünkü onlar her zaman en tatmin edici ürün ve hizmetleri ararlar.

İletişim

İletişim Bilgilerimiz

Adres

Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza 255 B02 Sarıyer, Istanbul, Turkiye

Telefon

+90 850 532 77 93